Uitgangspunten

ArabicEnglish

Zelfwerkzaamheid
Door medeverantwoordelijk te zijn voor de organisatie van het moedercentrum wordt een sterk beroep gedaan op zelfontplooiing en talentontwikkeling.

Stimulerende sfeer
Openheid, passie, enthousiasme en (werk)plezier vormen een prettige voedingsbodem voor de persoonlijke ontwikkeling

Communicatie
Communicatieve vaardigheden vormen een onmisbare voorwaarde voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen het verwerven van taalvaardigheden, maar ook uitwisseling van kennis over gezin en samenleving en de plaats van de vrouw daarin. Aan de basis voor de opbouw van de individuele ontwikkeling staan: het met elkaar communiceren en elkaars ervaringen delen over alledaagse onderwerpen.

Verbinden
Door samen te werken met andere organisaties, met andere doelgroepen en andere wijkbewoners willen we een uitdrukkelijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen de samenleving.


uitgelicht

مبادئنا

الاعتماد على النفس
من خلال المسؤولية المشتركة في تنظيم مركز المرأة يتم دعم ومناشدة التطوير الذاتي و تنمية المواهب.

أجواء محفزة
الانفتاح ، الشغف ، الحماس والمتعة ( أيضاً خلال العمل) تشكل أرض خصبة لتنمية الذات.

التواصل
مهارات التواصل تشكل شرطاً لا غنى عنه في تطوير شخصية الفرد. ليس فقط اكتساب المهارات اللغوية ، ولكن أيضا تبادل المعرفة حول الأسرة والمجتمع ومكان المرأة فيه. من أساسيات تطوير الذات : أن نتواصل مع بعضنا البعض ونتشارك تجاربنا حول الموضوعات اليومية.

الترابط
من خلال التعاون مع منظمات أخرى ، مع مجموعات معينة وسكان أحياء آخرين ، نريد أن نقدم مساهمة واضحة في تحسين الأوضاع المعيشية ضمن المجتمع.


uitgelicht

Assumptions

Self-employment

By being co-responsible for the organization of the Mother Center, a strong appeal is made to self-development and talent development.

Stimulating atmosphere

Openness, passion, enthusiasm and (work) pleasure form a pleasant breeding ground for personal development

Communication

Communication skills are an indispensable requirement for everyone’s personal development. Not only the acquisition of language skills, but also the exchange of knowledge about family and society and the role of women in it. The structural basis of individual development entails: communicating with each other and sharing each other’s experiences about everyday topics.

Connecting

By working together with other organizations, with other target groups and neighborhood residents, we want to make an explicit contribution to the quality of life within society.

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: