Werkwijze

ArabicEnglish

In het Moedercentrum zijn de mogelijkheden, wensen, kwaliteiten en talenten van de deelneemsters het uitgangspunt voor het activiteitenaanbod. Het activiteitenaanbod is daarom heel verschillend en trekt niet alleen deelneemsters uit de wijk maar ook uit omliggende wijken en dorpen aan. Vrouwen kunnen in het Moedercentrum sociale contacten opdoen en leren omgaan met verantwoordelijkheden.

Casa Mama Lisi werkt volgens de landelijke formule, gebaseerd op 4 pijlers:

  1. zelforganisatie en zelfbeheer
  2. open aanbod
  3. werken wordt betaald
  4. kinderen zijn welkom (helaas is er geen kinderopvang-mogelijkheid meer)

De vrouwen zijn zelf verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het Moedercentrum: zij verzorgen o.a. de ruimtes in het gebouw, de aanvraag en beheer van middelen alsook het activiteitenaanbod. Vrouwen kunnen ook als vrijwilligster aan de slag in het Moedercentrum.

Het activiteitenaanbod is gebaseerd op de behoeften van de vrouwen. Vrouwen ontmoeten elkaar en vinden bij ons mogelijkheden om via cursussen en training hun kansen op werk te vergroten en hun sociale netwerk te versterken.

‘Betaald’ betekent dat vrouwen die als vrijwilligster werkzaam zijn in Casa Mama Lisi, gratis gebruik mogen maken van een activiteit naar keuze.


uitgelicht

أسلوب عملنا

في مركز المرأة ، تمثل إمكانات المشتركات ورغباتهن وصفاتهن ومواهبهن الأساس لنوعية الأنشطة المقدمة.
لذلك لدينا نشاطات متعددة تجذب مشتركات ليس فقط من سكان الحي بل أيضاَ من الأحياء والقرى المجاورة. النساء في مركز المرأة ينمين التواصل الاجتماعي ويتعلمن كيفية التعامل مع المسؤوليات.

تعمل كازا ماما ليزي وفقاً للصيغة الوطنية، معتمدة على أربع ركائز :

1.     تنظيم ذاتي وإدارة ذاتية

2.     اقتراحات مفتوحة

3.     العمل مدفوع

 4.     الأطفال موضع ترحيب ( للأسف لم يعد يوجد إمكانية لرعاية الأطفال )

إن النساء هن المسؤولات عن خصوصيات وعموميات مركز المرأة : يقمن بالاعتناء بالقاعات في المبنى ، يقمن بتطبيق وإدارة الموارد بالإضافة إلى مجموعة الأنشطة التي تعتمد بشكل أساسي على احتياجات المرأة . كما أن النساء يستطعن البدء بالعمل كمتطوعات في المركز.

المشتركات يلتقين بعضهن البعض ويجدن لدينا إمكانيات لزيادة فرصة العثور على عمل وتوسيع الشبكة الاجتماعية من خلال الدورات والتدريب الذي يقمن به.

مدفوع” تعني أن النساء اللواتي يعملن كمتطوعات في كازا ماما ليزي يمكنهن اتباع دورة من اختيارهن مجاناً.


uitgelicht

Method

In the Mother Center, the possibilities, wishes, qualities and talents of the participants are the starting point for the range of activities. The range of activities is therefore very different and not only attracts participants from the neighborhood but also from surrounding districts and villages. Women can gain social contacts in the Mother Center and learn to deal with responsibilities.

Casa Mama Lisi works according to the national formula, based on 4 pillars:

1. self-organization and self-management

2. open offer

3. work is compensated

4. children are welcome (unfortunately there is no childcare facility)

The women themselves are responsible for the ins and outs of the Mother Center: they take care of the rooms in the building, the application and management of resources as well as the range of activities. Women can also volunteer at the Mother Center.

The range of activities is based on the needs of women. Women meet each other and find opportunities with us to increase their chances of work and strengthen their social network through courses and training.

Paid‘ means that women who work as volunteers in Casa Mama Lisi, can make free use of an activity of their choice.

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: