Sociaal Plein

ArabicEnglish

Het Moedercentrum werkt voor individuele vragen nauw samen met het Sociaal Plein van Partners in Welzijn. Hier kunt u terecht voor  informatie en advies voor veel onderwerpen zoals:

 • hulp bij het invullen van formulieren
 • hulp bij het opstellen van brieven en bezwaarschriften
 • uitleg over ingewikkelde brieven die u heeft ontvangen
 • informatie en advies op sociaal-juridisch gebied
 • hulp bij het vinden van gespecialiseerde instanties die u verder kunnen helpen
 • enzovoort.


Het gaat vooral om kwesties rond bijvoorbeeld:

 • sociale verzekeringen, uitkeringen en voorzieningen
 • onderwijs en studiefinanciering
 • wonen, huren en huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • werken en werkloosheid
 • kwijtschelding en teruggave van gemeentelijke belastingen en heffingen
 • recht en regelgeving (let op: het sociaal-raadsliedenwerk heeft geen advocaten ter beschikking)
 • hulp bij het aanvragen van sociale uitkeringen
 • persoongebonden budget
 • consumentenzaken, enzovoort


Zij helpen als mensen

 • geen weg weten in de wirwar van regelingen, formulieren, loketten en instanties
 • er tegenop zien om in hun eentje instellingen te bezoeken als de sociale dienst, het CWI en de UWV
 • hulp nodig hebben bij het ordenen van hun papierwinkel en/of financiële huishouding.

én

 • ondersteunt bij het zoeken naar –en gebruiken van– passende regelingen en voorzieningen
 • verwijst naar instanties en bemiddelt waar dat nodig is
 • informeert en adviseert over rechten en plichten met betrekking tot wetten en regelingen.


Hoe werkt  het

 • U komt naar het spreekuur op dinsdagmorgen van 9.30 – tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00- tot 15.00 uur bij buurthuis Limbrichterveld.
 • of u belt naar Partners in Welzijn, en er wordt een afspraak met u gemaakt. Het gesprek vindt plaats op kantoor of zo nodig bij u thuis. Dit kan:
  • van maandag tot en met donderdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur
  • op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur
 • Telefoonnummer: 046 – 457 57 00


uitgelicht

القضايا الاجتماعية

يعمل مركز المرأة بالتعاون مع قسم القضايا المجتمعية في مؤسسة Partner in Welzijn  على الإجابة عن الأسئلة الفردية.
هنا يمكنك العثور على المعلومات والمشورة للعديد من الموضوعات مثل :
• المساعدة في ملء الاستمارات
• المساعدة في صياغة الرسائل والاعتراضات
• تفسير الرسائل المعقدة التي تلقيتها
• المعلومات والمشورة في المجال الاجتماعي القانوني
• المساعدة في العثور على وكالات متخصصة يمكنها مساعدتك أكثر
• وهكذا.

المساعدة تتعلق بشكل أساسي بمسائل مثل:

• التأمين الاجتماعي والآوت كيرينغ والأحكام

• التعليم وتمويل الطلاب

• المعيشة والإيجار وبدل السكن

• بدل الرعاية الصحية

• العمل والبطالة

• المدفوعات والمرتجعات لهيئة الضرائب والرسوم

• القوانين والأنظمة (يرجى ملاحظة: أن الاستشارة الاجتماعية لا تتضمن محامين)

• المساعدة في التقدم بطلب للحصول على راتب الدولة ( آوت كيرينغ )

• الميزانية الشخصية

• شؤون المستهلك ، وعلى ذلك النحو.

يقومون بتقديم المساعدة في حالة أن الشخص :

 • لا يعرف كيفية التنسيق والدمج بين القوانين والاستمارات والمؤسسات والوكالات.
 • يتردد في زيارة المؤسسات بنفسه كمؤسسات الخدمة اجتماعية ، و CWI و UWV.
 • يحتاج للمساعدة في تنظيم أوراقه وتنظيم أمور المنزل المالية.

أو إذا كان :

 • يحتاج للدعم في البحث عن القانون والحكم المناسب لحالته أو تطبيقه.
 • يستلزم تحويله إلى وكالات أو وسيط عند الضرورة.
 • يريد أن يستعلم أو يحصل على استشارة بشأن الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالقوانين واللوائح.

كيف يمكنك التواصل معنا ؟

 • يمكنك المجيء لمركز حي ليمبرختر فيلد ( Limbrichterveld buurthuis  ) في أوقات الزيارة و ذلك يوم الثلاثاء صباحاً من الساعة 9:30 حتى 12:00 و يوم الأربعاء ظهراً من الساعة 13:00 حتى 15:00 .
 • أو اتصل مع Partner in Welzijn  ، وسيتم الاتفاق على موعد في مكتب المركز. إذا استدعى الأمر يمكننا تنسيق موعد في منزلك وذلك في أيام  :
 • من الاثنين للخميس من الساعة 09:00  حتى 12:30 أو من الساعة 13:00 حتى 17:00.
 • في يوم الجمعة من الساعة 09:00 حتى 12:30
 • رقم الهاتف : 046 – 457 57 00 


uitgelicht

Social Square

The Mother Center works closely with the Social Square of Partners in Welfare for individual questions. Here you can find information and advice for many subjects such as:

 • help with completing forms
 • assistance with drawing up letters and objections
 • explanation of complicated letters you have received
 • information and advice in the social-legal field
 • help in finding specialized agencies that can help you further
 • and so on.

It is mainly about issues such as:

 • social insurance, benefits and provisions
 • education and student finance
 • living, renting and housing allowance
 • care allowance
 • work and unemployment
 • remission and return of municipal taxes and fees
 • law and regulations (please note: the social counseling department does not have lawyers available)
 • assistance in applying for social benefits
 • person-related budget
 • consumer affairs, and so on

They help when people:

 • do not find their way in the complicated world of regulations, forms, counters and agencies
 • have difficulties with visiting institutions on their own, f.e. the social service, the CWI and the UWV
 • need help in organizing their paperwork and/or finances.

And

 • supports in searching for and using appropriate arrangements and provisions
 • refers to agencies and mediates where necessary
 • informs and advises on rights and obligations with regard to laws and regulations.

How does it work?

 • You come to the office on Tuesday mornings from 9.30 am to 12 noon and on Wednesday afternoons from 1 p.m. to 3 p.m. at the Limbrichterveld community center.
 • or you call “Partners in Welfare”, and an appointment is made with you. The interview takes place at the office or, if necessary, at your home. This is possible on:
  • Monday to Thursday from 09.00 – 12.30 and from 13.00 – 17.00
  • on Friday from 9 am to 12.30 pm
 • Phone number: 046 – 457 57 00

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: