Home

ArabicEnglish

Een veilige plek voor vrouwen, door vrouwen. Dat is wat we samen willen uitdragen bij Moedercentrum Casa Mama Lisi. Er wordt dagelijks gewerkt aan het creëren van een tweede thuis, waar gezelligheid en warmte de boventoon voeren en waar daarnaast persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staat. Voor iedereen is er een plekje, ongeacht land van herkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, wel of geen kinderen, religie of taal.

Zo komen een aantal dames voor de taallessen of een stukje integratie en andere komen voor ontspanning tijdens het haken of een creatieve workshop.
Daarnaast is het mogelijk om naailessen te volgen én worden we één keer in de twee weken verrast met een multi-culturele kookworkshop. Ook is er ruimte voor thema ochtenden, die vaak in samenwerking met onze partners worden georganiseerd. Zo staan bijvoorbeeld thema’s als mantelzorg en wegwijs in de zorg centraal. Dit is slechts een kleine greep uit alles dat wij te bieden hebben.

Ons motto: We leren van elkaar en met elkaar. Samen zijn wij kleurrijk.

Vanwege de coronaregels zijn er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

  • Je kunt niet meer gewoon binnenlopen.
  • De groepen zijn kleiner geworden.
  • Aanmelden voor een activiteit kan telefonisch: 06-20077759 of per e-mail casamamalisi@gmail.com
  • Is de activiteit VOL dan kom je op een wachtlijst.
  • Ten opzichte van de coronavaccinaties is het standpunt van Casa Mama Lisi dat de coronavaccinaties voor iedereen een vrije keuze is. We blijven dus neutraal (zonder vooroordelen) en gaan niet de discussie aan met elkaar.

Ga hier naar het weekoverzicht

Volg ons op Facebook voor meer informatie:

https://www.facebook.com/MoedercentrumCasaMamaLisi

Bekijk of download hier onze folder:

Folder Casa Mama Lisi

uitgelicht

الصفحة الرئيسية

هو مكان آمن للنساء وتم تأسيسه من قبل نساء. هذا ما نريد أن نحققه معاُ في كازا ماما ليزي. يتم العمل يومياً على إنشاء منزل ثان حيث المرح و الدفء هما المحور الأساسي وحيث تكون تنمية الشخصية ذات أهمية قصوى. يوجد متسع للجميع !.

لهذا يأتي عدد من النساء لمتابعة دروس اللغة او من أجل القليل من الاندماج. أخريات يأتين من أجل الترفيه عن النفس وأخذ قسط من الراحة أو للمشاركة بورشات عمل إبداعية.   

إلى جانب ذلك يمكن متابعة دروس خياطة ، كما أننا نقوم مرة كل أسبوعين بنشاط طهي متعدد الثقافات. هناك أيضاً متسع للقاءات الصباحية التي تٌنظم بالتعاون مع شركائنا. نتحدث فيها حول مواضيع رئيسية مثل رعاية الأقرباء ونقدم إرشادات في مجال الرعاية الصحية. هذا فقط جزء بسيط من نشاطاتنا.

شعارنا : نتعلم من بعضنا ومع بعضنا. نزهو معاً !

شاهد أو حمل الكُتيب من هنا :

Folder Casa Mama Lisi

uitgelicht

Home

A safe place for women, by women. That is what we want to carry out together at Mother Center Casa Mama Lisi. We work every day to create a second home where coziness and warmth are the main focus and where personal development is also of great importance. There is a place for everyone, regardless country of origin, age, sexual orientation, whether you have children or not, religion or language.

A number of ladies participate in the language classes or as part of integration and others come for relaxation during crochet classes or a creative workshop.

In addition, it is possible to take part in sewing lessons and we are treated every two weeks to a multi-cultural cooking workshop. There is also space for morning themes, which are often organized in collaboration with our partners. For example, themes such as informal care and guidance in healthcare are central. This is just a small selection of everything that we have to offer.

Our motto: We learn from and with each other. Together we are colorful.

Because of the corona rules, there have been some important changes:

  • You can no longer just walk in.
  • The groups have become smaller.
  • You can sign up for an activity by phone: 06-20077759 or by email: casamamalisi@gmail.com
  • If the activity is FULL you will be put on a waiting list.
  • Regarding the corona vaccinations, Casa Mama Lisi’s position is that the corona vaccinations are a free choice for everyone. We therefore remain neutral (without prejudice) and do not enter into discussions with each other.

Follow us on Facebook for more information:

https://www.facebook.com/MoedercentrumCasaMamaLisi

Go to the weekly review here

View or download our brochure here:

Brochure Casa Mama Lisi

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑